Usman Tariq - Player Portrait

Usman Tariq - Player Portrait

Usman Tariq - Player Portrait

(Picture: Copyright © 2003 PCB)